Wednesday, September 30, 2009

September 2009 appointments

September 2009
============
1 - *Nikhil Indrasenan - 12.30 pm
2 -
3 - *L. R. Natarajan - 10 am
4 -
5 - *PS Praveen - 7.30 am; *Jessie Paul - 11.30 am; *Uttam Prakash Agarwal -
Sun 6 -
7 - *P.G. Subramaniam - 4 pm
8 - *Suresh Sambandam - 4 pm
9 -
10 -
11 - Pratyankara Swamigal - 7.30 am (?); Karan Khemka - 4 pm (?)
12 - Rajamanohar - 7.30 am (?)
Sun 13 -
14 - *Ramesh Ramachandran - 11 am; *Thomas Stanley - 2.30 pm
15 - *HP Labs visit
16 -
17 -
18 - KS Anantharaman $$; *C. K. Kumaravel - 4 pm
19 -
Sun 20 -
21 -
22 - *Naresh Gulati - 1 pm; *G. Ravi - 4 pm
23 - *S. Giridharan - 9.15 am
24 -
25 - *B. Madhavan - 3.30 pm
26 -
Sun 27 -
28 -
29 - *Nissan - 7.30 am
30 - *Subramonian Shankar - 7.30 am; *S. Kannan - 1 pm; *Nandan Nilekani - 3 pm
(* means 'met/spoke'; $$ Awaiting confirmation; ? Didn't happen)

No comments: