Saturday, January 31, 2009

January 2009 appointments


January 2009
==========

1 - *Bobby and Jyothi Menon – The Angel of God - 11.30 am
2 - *Roshni Chetan - 1 pm
3 - TI (?)
4 -
5 - *Mani Bhaumik - 1 pm; *Bharat Agarwalla - 3.30 pm
6 - *Chennai Live 104.8 FM - 9 am; *Srikanth Iyer - 3.30 pm
7 -
8 - *S. Kannan - 1 pm; *S. Srinivasan - 3.30 pm
9 - *Lawrence P. Frank and Narendar V. Rao - 1 pm
10 - *K. Srinivasamurthy - 12 noon; *Rajareega - 1 pm
11 - OFF
12 - OFF *Raj (Arokiasamy) - 11 am; *Haridwaramangalam A. K. Palanivel - 1.30 pm
13 - OFF
14 - OFF
15 - OFF *Thiruvaiyaru trip
16 - *Book launch The Angel of God, *G. P. Chandra Kumar, *Rohit Gupta - 8 pm (GRT)
17 - *Tara Thiagarajan - 11am; *C. M. Somasundaram - 1 pm; *Indian Oil Corporation Officers - 5 pm
18 -
19 - K. J. Joseph - 3 pm (?); *V. A. George - 3 pm; *Kumar Pritamdas Gera - 4.30 pm
20 -
21 - *Rajat Banerji - 11 am; *Hastha Krishnan - 1 pm; *Samiulla Baig - 5 pm
22 - *Uma Karthikeyan - 1 pm; *A. N. Raman - 4 pm
23 - *Abdul Majeed - 1 pm; *Vijay Govindarajan - 4 pm (Taj Conn)
24 - *V. R. Chandramouli - 11 am; *Ashok Bala Rajanan - 1 pm
25 -
26 - Ravi K. Mehrotra - 10 am (?)
27 - *D. Bharani, *K. V. Rajkumar, *R. Ranganathan - 1 pm
28 -
29 -
30 - *Charles Nicholl - 9.15 am; Karan Berry - 1 pm
31 –
(* means 'met/'spoke')

No comments: